ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ГРИЖИ

1. Проверете дали описанието на етикета, размерът, цветът и шарката на болтовете съответстват на съдържанието и са съвместими с конкретното ви приложение на превозното средство.
2. След като гумата е монтирана на колелото, няма връщане.
3. Проверете дали колелата или гумите не влизат в контакт с някой от компонентите на превозното средство, като например спирачни апарати или елементи на окачването.
4. Уверете се, че за монтиране на колелата се използва правилен хардуер (съвместим с конкретно превозно средство и колела), като централни пръстени на главината и гайки или болтове.
5. Уверете се, че всички гайки или болтове са правилно затегнати с подходящ въртящ момент.
6. Използвайте само меки почистващи продукти за почистване на колелата.
7. Неспазването на тези указания може да доведе до анулиране на гаранцията.